Կապ

ք. Երևան, Բագրատունյաց 2-րդ փակուղի, 4/4 արտադրամասգինը՝ - դր․