Սոսնձում 0,4 մմ փայլուն պիվիսի (PVC) եզրաժապավենիգինը՝ - դր․